Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Statystyki i analizy urzędu

Sprawozdania statystyczne MPiPS-01

Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 o rynku pracy w ujęciu miesięcznym zawierające informacje o wielkości i strukturze bezrobocia w powiecie mławskim .

Zapoznaj się ze sprawozdaniami MPiPS-01 o rynku pracy

Analizy bezrobocia

Analizy dotyczące bezrobocia w powiecie mławskim.

Przejdź do analiz

 

Opracowania lokalnego rynku pracy

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mławskim
wraz z oceną lokalnego rynku pracy.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami

 

Monitoring aktywnych form

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę