Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. realizował projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)".

Uprzejmie informujemy, iż w okresie 02.11.2020 r.- 31.05.2021 r. tutejszy Urząd realizuje projekt grantowy pn. „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. i rozwoju...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę