Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Zawartość stron

Program specjalny „Twoja szansa na pracę" skierowany do osób bezrobotnych z ustalonym II lub III profilem pomocy, realizowany ze środków Funduszu Pracy w ramach algorytmu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w 2018 r.
 
Cel programu
Głównym celem programu specjalnego jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, dla których ustalony został II lub III profil pomocy oraz dotychczasowa pomoc okazała się nieskuteczna, w szczególności spełniające jeden z poniższych warunków:
- wykształcenie do zasadniczego zawodowego włącznie,
- doświadczenie zawodowe do 5 lat,
- zamieszkiwanie terenów wiejskich.
 
Liczba uczestników
111 osób
 
Wartość programu
694 754 zł
 
Okres realizacji
styczeń-grudzień 2018r.
 
Planowane działania
1. Staż
2. Szkolenia
3. Prace interwencyjne
4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy
5. Roboty publiczne
6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
7. Prace społecznie użyteczne
8. Specyficzny element wspierający zatrudnienie – zakup podręcznika do samomotywacji

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę