Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Punkt Konsultacyjny Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. Powiatowy Urząd pracy organizuje spotkanie ze specjalistami Funduszu w dniu 18.09.2018 od godz.11 w Sali 204.

Bezpłatne szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza na szkolenie „Przedsiębiorcą być”, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 11:00.

WZNAWIAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż z dniem 13.09.2018r. wznowiony został nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Pozyskaliśmy nowe środki!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony w miesiącu sierpniu b.r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, złożył 4 wnioski na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 980 tys. zł. z przeznaczeniem na wsparcie dla ok. 100 osób. Wszystkie wnioski...

Szkolenia - zdobywaj wiedzę bo warto!

"Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym" -...

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych +ECDL B2+B3” dla 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na usługę szkolenia - Prawo jazdy kat. C

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U z 2018 r poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczególnych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług...

Pracodawco - oferujemy nowe możliwości

W dniu 5 września 2018 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w ramach działań Punktu Konsultacyjnego gościliśmy specjalistów z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o.

Wykaz pracodawców z którymi w sierpniu 2018 r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców z którymi w lipcu 2018 r. zawarto umowy

Wyświetlanie 1 - 10 z 277 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę