Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Profesjonalny sprzedawca

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wszczętego  w dniu 19.07.2018r. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie „ Profesjonalny sprzedawca z obsługa kas fiskalnych, terminala płatniczego plus minimum sanitarne " Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława zawiadamia, iż w dniu 01.08.2018r.  zawarta została umowa z Pracownia Rozwoju Inkubator, ul. Stary Rynek 5, 06-500 Mława w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla 10 osób bezrobotnych. Informujemy, iż  w prowadzonym postępowaniu wpłynęło  5 ofert na przeprowadzenie szkolenia.   ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przypomina, iż nabór wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej został wstrzymany.

WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW !

W dniu 24 lipca 2018 roku pomiędzy Starostą Mławskim a Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. w Warszawie podpisane zostało porozumienie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie promocji przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Operator wózków jezdniowych

Po otwarciu zgłoszonych ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie do Zamawiającego przystąpiono do ich oceny wg założonych kryteriów. W wyniku analizy wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Nauka Organizacja i Technika, Kazimierz Manista, ul. OKM 12/16, 06-500 Mława

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Profesjonalny sprzedawca

Po otwarciu zgłoszonych ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie do Zamawiającego przystąpiono do ich oceny wg założonych kryteriów. W wyniku analizy wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Pracownia Rozwoju Inkubator ul. Stary Rynek 5, 06-500 Mława.

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty (rozeznanie rynku) na usługę szkolenia - Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników wodnych

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty (rozeznanie rynku) na usługę szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U z 2018 r poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczególnych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U 2014 poz. 667), na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o...

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty (rozeznanie rynku) na usługę szkolenia - Operator koparkoładowarki

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty (rozeznanie rynku) na usługę szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U z 2018 r poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczególnych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U 2014 poz. 667), na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi szkoleniowe - Operator wózków jezdniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 27/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług społecznych oraz innych szczególnych usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, których wartość nie przekracza progów unijnych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Operator wózków jezdniowych” dla 15 osób bezrobotnych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi szkoleniowe - „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego plus minimum sanitarne”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 27/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług społecznych oraz innych szczególnych usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, których wartość nie przekracza progów unijnych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA GRUPOWE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA GRUPOWE Powiatowy Urząd Pracy w Mławie prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe: Profesjonalny Sprzedawca kasjer z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz minimum sanitarne (80 godzin) - 10 osób.        2. Operator wózków jezdniowych ( 67 godzin) - 15 osób. O udział w szkoleniu mogą się ubiegać: Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie posiadające ustalony Profil wsparcia.   Rekrutacja na szkolenia trwa od 18-27.07.2018r . Osoby zainteresowane szkoleniami, prosimy o kontakt ze swoim doradcą...

Bon na zasiedlenie - szansa dla młodych

Młode osoby bezrobotne mogą liczyć na wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, które realizowane jest w formie bonów na zasiedlenie.

Solidność to nasza domena

Nasze starania postanowiliśmy zweryfikować. To właśnie spowodowało, że zgłosiliśmy nasz udział w konkursie, by niezależne jury oceniło nasze zaangażowanie i profesjonalizm w obsłudze klienta.

Wykaz pracodawców z którymi w miesiącu czerwiec 2018 r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców z którymi w miesiącu czerwiec 2018 r. zawarto umowy

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań prowadzi rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8:00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m.Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej. Szczegóły w załącznikach.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej RODO)

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wykazy pracodawców, z którymi w maju 2018 r. zostały zawarte umowy

Wykazy pracodawców, z którymi w kwietniu 2018 r. zostały zawarte umowy

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie uprzejmie informuje, iż od dnia 29 maja 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków

Doposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych po 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie uprzejmie informuje, iż aktualnie dysponuje środkami finansowymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kolejne etapy projektu „Młodzi u progu kariery” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie za nami.

W dniu 23 maja 2018 roku Mławska Hala Sportowa ponownie zmieniła się w centrum wydarzeń oświatowych. Tym razem swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły zawodowe, licea, technika oraz instytucje wspomagające edukację działające na terenie powiatu mławskiego.

Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych- nowe ułatwienie dla pracodawców

W dniu 18.05.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła również zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 17 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) w Mławie

Zapraszamy na IX Powiatowe Forum Edukacji Młodzieży

Udział w Forum stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z ofertą szkół zawodowych, liceów i techników.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż z dniem 09.05.2018 r. otwiera nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Chcesz wesprzeć swoje dziecko w określeniu dalszej ścieżki edukacji - weź udział w tym spotkaniu!

Stoisz przed wyborem szkoły, kierunku kształcenia - to spotkanie jest dla Ciebie! 10 maja 2018r godz. 12:00

Wyświetlanie 26 - 50 z 280 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

telefon: +48 23 654 34 01
telefon: +48 23 654 19 96
faks: +48 23 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę