Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Aktualności

Komunikat dotyczący oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

W związku ze zmianą przepisów dotyczących dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy, oświadczenia (o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom) na starych zasadach będą rejestrowane tylko do 27.12.2017 r. do godz. 15:00. Na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w 2017 r. cudzoziemiec może wykonywać pracę do końca 2018 r. Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

PRACODAWCO dowiedz się jaka jest Twoja rola w projekcie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Okres realizacji projektu 01.11.2017-31.10.2019

UWAGA! Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców. Zmiany od 2018r.

Od stycznia 2018 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Mławie będzie realizował szereg nowych zadań.

NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ostatnie w tym roku środki o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej!

Wykazy pracodawców, z którymi w listopadzie 2017r. zostały zawarte umowy

Wykazy pracodawców, z którymi w listopadzie 2017 r. zostały zawarte umowy

Wyzwania współczesnego rynku pracy, a potrzeby lokalnych przedsiębiorców

Tylko wspólne działania pracodawców, bezrobotnych i urzędu pracy zaowocują wieloma sukcesami na lokalnym rynku pracy.

Uwaga! Ważny komunikat!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż od dnia 01.01.2018 r. w urzędach pocztowych na terenie gmin powiatu mławskiego nie będą dokonywane wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Od dnia 01.01.2018 r. wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będą dokonywane w Filii Urzędu Pocztowego w Mławie Osiedle Młodych 36.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny III profil w powiecie mławskim”

Miło nam poinformować , że złożony przez nas w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych projekt nr RPMA.09.01.00-14-8219/17, został zakwalifikowany do dofinansowania.

Wyzwania współczesnego rynku pracy, a potrzeby lokalnych przedsiębiorców

Zapraszamy na konferencję podczas, której możecie Państwo zasięgnąć porady specjalistów z tut. Urzędu, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Ostatnie w tym roku środki o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia: "Rozbieracz- wykrawacz”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia: „Rozbieracz- wykrawacz”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia:„Opiekun osób starszych i dzieci”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia: „Opiekun osób starszych i dzieci”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia: „Indywidualny kurs masażu I i II stopnia z nowoczesną fizjoterapią, terapią tkanek miękkich i masażem orientalnym, biomasażem i terapią postawy kondycji fizycznej”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia: „Indywidualny kurs masażu I i II stopnia z nowoczesną fizjoterapią, terapią tkanek miękkich i masażem orientalnym, biomasażem i terapią postawy kondycji fizycznej”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia: „Pracownik biurowy z elementami kodeksu pracy, obsługi programów biurowych (ECDL), podstaw dokumentacji ZUS"

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia: „Pracownik biurowy z elementami kodeksu pracy, obsługi programów biurowych (ECDL), podstaw dokumentacji ZUS"

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia: „operator wózków jezdniowych podnośnikowych”

Wykaz pracodawców, z którymi w miesiącu październiku 2017 r. zostały zawarte umowy

Wykaz pracodawców, z którymi w miesiącu październiku 2017 r. zostały zawarte umowy

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych” + egzamin UDT dla minimum 10 osób,

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia:„Operator wózków jezdniowych podnośnikowych” + egzamin UDT dla minimum 10 osób

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia: „Księgowość od podstaw do samodzielnego księgowania" (Certyfikat zewnętrzny uprawniający do prowadzenia samodzielnej księgowości) dla minimum 5 osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia: „Księgowość od podstaw do samodzielnego księgowania” (Certyfikat zewnętrzny uprawniający do prowadzenia samodzielnej księgowości) dla minimum 5 osób bezrobotnych,

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do złożenia oferty wykonawcy szkolenia: "Wulkanizator" dla minimum 5 osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach uproszczonej procedury, w celu dokonania rozeznania rynku, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do złożenia oferty, aby dokonać wyboru wykonawcy szkolenia: "Wulkanizator” dla minimum 5 osób bezrobotnych

Rynek Pracy na obszarach wiejskich

26 października 2017 roku na terenie gminy Strzegowo odbyło się spotkanie z pracodawcami i przedsiębiorcami na temat „Rynek Pracy na obszarach wiejskich”.

Przedsiębiorstwa z Marką

Wyróżnienie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” przyznawane jest podmiotom ekonomii społecznej. Honorowe miejsce wśród partnerów wspierających podmioty ekonomii społecznej na Mazowszu zajął Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. 17 października br. na łamach "Tygodnika Ciechanowskiego" ukazał się artykuł pt. "Przedsiębiorstwa z Marką". Zapraszamy do lektury!

Rynek Pracy na obszarach wiejskich

Dnia 26.10.2017r odbędzie się spotkanie na terenie gminy Strzegowo pt. „Rynek Pracy na obszarach wiejskich”. ZAPRASZAMY

OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW! Ostatnie w tym roku środki na zatrudnienie osób do 30 r.ż.!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż od dnia 12.10.2017 r. otwiera nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku (art. 150f ustawy).

Wyświetlanie 26 - 50 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

telefon: +48 23 654 34 01
telefon: +48 23 654 19 96
faks: +48 23 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę