Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Aktualności

Kończysz szkołę, nie wiesz jaki zawód wybrać? Weź udział w Programie Młodzi u progu kariery

Wiosną , jak co roku setki tysięcy uczniów stają przed dylematem, którą szkołę wybrać na dalszym etapie kształcenia. Rodzice i młodzież zdają sobie sprawę, jak wiele od tej decyzji zależy. Aby podjąć właściwą decyzję należy przeanalizować wiele czynników. Nie tylko posiadane predyspozycje zawodowe, ale również aktualną sytuację panująca na lokalnym rynku pracy.

Wykazy pracodawców, z którymi w styczniu 2018 r. zostały zawarte umowy

Wykazy pracodawców, z którymi w styczniu 2018 r. zostały zawarte umowy

„Zawsze gotowi, zawsze blisko” - praca w służbach mundurowych - po spotkaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie

18.01.2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie odbyła się grupowa informacja zawodowa na temat „Formy czynnej służby wojskowej”. Spotkanie prowadzone było przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie i przedstawiciela 51 Batalionu Lekkiej Piechoty (5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej).

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 19 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie – Pan Witold Żerański, Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Szkolenia – Pani Aleksandra Marek, Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy – Pani Beata Jakubowska oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Ogłoszenie o naborze z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Komunikat dla osób bezrobotnych pobierających w 2017 r. świadczenia

Informacja o dokumentach PIT-11 dla osób pobierających świadczenia w 2017 roku.

Chcesz zostać żołnierzem? - zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wojskowej Komendy Uzupełnień

W ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z Wojewódzką Komendą uzupełnień w Ciechanowie zapraszamy osoby chętne do udziału w grupowej informacji zawodowej na temat możliwości zatrudnienia w służbach mundurowych w dniu 18.01.2018 roku

Zdobądź zawód - przyjdź na spotkanie informacyjne i zapoznaj się z ofertą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

W ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zapraszamy osoby chętne do udziału w grupowej informacji zawodowej w dniu 16.01.2018 roku

Wykazy umów, które zostały zawarte w miesiącu grudzień 2017 r. z pracodawcami

Wykazy umów, które zostały zawarte w miesiącu grudzień 2017 r. z pracodawcami

Opłaty dotyczące wniosków

Opłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Uwaga zmiany w obsłudze klienta!

Informujemy, iż od dnia 02.01.2018r. obowiązuje nowy system obsługi klientów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 19 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie – Pan Witold Żerański, Zastępca Dyrektora – Pani Aldona Zasina oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Spotkaniu przewodniczył Pan Wiesław Boczkowski – Wójt Gminy Szydłowo – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi.

Komunikat dotyczący oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

W związku ze zmianą przepisów dotyczących dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy, oświadczenia (o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom) na starych zasadach będą rejestrowane tylko do 27.12.2017 r. do godz. 15:00. Na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w 2017 r. cudzoziemiec może wykonywać pracę do końca 2018 r. Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

PRACODAWCO dowiedz się jaka jest Twoja rola w projekcie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Okres realizacji projektu 01.11.2017-31.10.2019

UWAGA! Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców. Zmiany od 2018r.

Od stycznia 2018 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Mławie będzie realizował szereg nowych zadań.

NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ostatnie w tym roku środki o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej!

Wykazy pracodawców, z którymi w listopadzie 2017r. zostały zawarte umowy

Wykazy pracodawców, z którymi w listopadzie 2017 r. zostały zawarte umowy

Wyzwania współczesnego rynku pracy, a potrzeby lokalnych przedsiębiorców

Tylko wspólne działania pracodawców, bezrobotnych i urzędu pracy zaowocują wieloma sukcesami na lokalnym rynku pracy.

Uwaga! Ważny komunikat!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż od dnia 01.01.2018 r. w urzędach pocztowych na terenie gmin powiatu mławskiego nie będą dokonywane wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Od dnia 01.01.2018 r. wypłaty zasiłków dla bezrobotnych będą dokonywane w Filii Urzędu Pocztowego w Mławie Osiedle Młodych 36.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny III profil w powiecie mławskim”

Miło nam poinformować , że złożony przez nas w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych projekt nr RPMA.09.01.00-14-8219/17, został zakwalifikowany do dofinansowania.

Wyzwania współczesnego rynku pracy, a potrzeby lokalnych przedsiębiorców

Zapraszamy na konferencję podczas, której możecie Państwo zasięgnąć porady specjalistów z tut. Urzędu, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Ostatnie w tym roku środki o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej!

Wyświetlanie 26 - 50 z 237 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

telefon: +48 23 654 34 01
telefon: +48 23 654 19 96
faks: +48 23 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę