Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie współorganizatorem I Subregionalnego Forum Przedsiębiorczości

Będziecie mieli szansę uczestniczyć w I Subregionalnym Forum Przedsiębiorczości, na którym zostaną przedstawione możliwości pozyskania środków publicznych.

Partnerska współpraca Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu Ośrodków Wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zawarł 23.08.2016 roku Porozumienie z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej wspólnych klientów.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie wspiera tworzenie spółdzielni socjalnych

W dniach 15-20.09.2016r. 12 osobowa grupa bezrobotnych szkoliła się z zakresu ekonomii społecznej. Szkolenie skierowane było do osób planujących uruchomić ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie spółdzielnie socjalne

Nabór kandydatów na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór na szkolenie dla osób bezrobotnych: Mechanik/konserwator maszyn przemysłowych

Warsztaty dla zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż bezrobotne, nieaktywne zawodowo i inne osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej będące mieszkańcami powiatu mławskiego (z wyłączeniem miasta Mławy) mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Filię WUP w Ciechanowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

"Bezpieczny wyjazd-bezpieczny powrót" - informacja po spotkaniu w dniu 15.09.2016 roku

W dniu 15.09.2016 roku odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdem i pracą za granicą „Bezpieczny wyjazd bezpieczny powrót”.

Działania punktu konsultacyjnego

Dnia 15 września 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie w ramach działań Punktu Konsultacyjnego dyżur pełnili specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie organizacyjne

Dnia 12.09.2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie odbyło się spotkanie organizacyjne współorganizatorów I Subregionalnego Forum Przedsiębiorczości.

Uwaga! Ostatnie w tym roku środki na zatrudnienie osób do 30 r.ż.!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż tylko do dnia 23.09.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku (art. 150f ustawy)

I Subregionalne Forum Przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Ciechanowie, Powiatowe Urzędy Pracy w Mławie, Ciechanowie, Płońsku i Żurominie, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, LGD „Przyjazne Mazowsze”, LGD „Północne Mazowsze”, Oddział Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zapraszają przedsiębiorców, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i inne osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej z subregionu ciechanowskiego oraz powiatów działdowskiego i przasnyskiego na I Forum Przedsiębiorczości w Mławie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin trwania naboru: 15-30.09.2016 r.

Spółdzielnie socjalne - zapraszamy osoby zainteresowane

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie organizuje w dniu 08.09.2016roku o godz. 0900 spotkanie dla osób zainteresowanych tematem spółdzielni socjalnej

Wykaz pracodawców z którymi w sierpniu 2016r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców z którymi w sierpniu 2016r. zawarto umowy

Osoby zainteresowane pracą w LG Electronics Mława - Giełda Pracy w dniu 14.09.2016 roku

Trwa nabór do firmy LG Electronics Mława  Spółka z o.o. na stanowiska pracy: Technik Kontroler jakości Pracownik magazynu Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Giełda Pracy odbędzie się 14.09.2016 roku o godz. 09.30   Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie   Firma LG Electronics Sp. z o.o. poinformowała tut. Urząd, iż umożliwia korzystanie z transportu zbiorowego pracownikm zamieszkałym poza Mławą zgodnie z obowiązującymi zmianami i godzinami funkcjonowania zakładu. ...

Osoby zainteresowane pracą w LG Electronics Mława - Giełda Pracy w dniu 02.09.2016 roku

Osoby zainteresowane pracą w LG Electronics Mława zapraszamy do udziału w Giełdzie Pracy w dniu 02.09.2016 roku

Osoby zainteresowane pracą w LG Electronics Mława - Giełda Pracy w dniu 31.08.2016 roku

Trwa nabór do firmy LG Electronics Mława  Spółka z o.o. na stanowiska pracy: Technik Kontroler jakości Pracownik magazynu Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Giełda Pracy odbędzie się 31.08.2016 roku o godz. 09.30   Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie

Trwa nabór

LG Electronics Mława Spółka z o.o.

Nabór wniosków o przyznanie refundacji za zatrudnienie bezrobotnego do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki na refundację za zatrudnienie bezrobotnego do 30 r.ż. zgodnie z art. 150 f i art. 150 g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozpoczął otwarty nabór wniosków o przyznanie tej refundacji. Kompletne wnioski można składać codziennie w godz. 8.00 – 16.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, Sekretariat pokój nr 101.

Zapraszamy na informację grupową na temat wyjazdów do pracy za granicę

Osoby stojące przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu poza krajem powinni zebrać jak najwięcej informacji, aby wyjazd był bezpieczny i nie naraził ich na nieprzewidziane kłopoty. Podjęcie pracy za granicą wiąże się z ze zmianami we wszystkich dotychczasowych obszarach życia, zatem bardzo ważne jest aby pozyskać informacje o warunkach życia i pracy w danym kraju.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy Promedica 24 dla osób zainteresowanych pracą na terenie Niemiec i Anglii.

Nabór kandydatów na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, że ogłasza nabór na szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie:

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Przyjazny Urząd".

12 lipca 2016 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd"

Nowy numer Kwartalnika "Mławski Świat Pracy"

Ukazał się nowy numer Kwartalnika "Mławski Świat Pracy". Zapraszamy do zapoznania się z treścią

Urząd Pracy w terenie

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie 6 lipca br. zorganizował po raz pierwszy nabór w Urzędzie Gminy Strzegowo pod potrzeby kadrowe Agencji Pracy Tymczasowej Adecco Poland sp. z o.o., Warszawa.

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mławie.

Wyświetlanie 226 - 250 z 296 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

telefon: +48 23 654 34 01
telefon: +48 23 654 19 96
faks: +48 23 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę