Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Aktualności

Nowy numer Kwartalnika "Mławski Świat Pracy".

Ukazał się nowy numer Kwartalnika "Mławski Świat Pracy". Zapraszamy do zapoznania się z treścią

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)”

Dyżur specjalisty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 roku w ramach Punktu Konsultacyjnego dyżur będzie pełnił specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie udzielał bezpłatnych porad pracodawcom i osobom bezrobotnym zamierzającym otworzyć własną działalność gospodarczą.

Masz przerwę w zatrudnieniu, chcesz powrócić na rynek pracy?

Przyjdź na Warsztaty Rozwoju Osobistego, podczas których uzyskasz wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia sporządzenia CV, planowaniem oraz określaniem celów, które przyczynią się do realizacji Twoich marzeń

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej został zakończony.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż z dniem 12.06.2019r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA GRUPOWE !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe w następujących obszarach tematycznych: „Instalator systemów fotowoltaicznych",„Operator wózka jezdniowego z uprawnieniami UDT", „Magazynier z obsługą programów magazynowych i uprawnieniami UDT" „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym" „ Doradca klienta w placówce handlowej"

Wykaz pracodawców z którymi w miesiącu czerwiec 2019 r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców z którymi w miesiącu czerwiec 2019 r. zawarto umowy

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie już po raz piąty otrzymał Godło „Przyjazny Urząd”

24 czerwca 2019 roku w murach Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem jest Quality Institute.

INFODORADCA+ Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, że w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb Instytucji Rynku Pracy, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową.

Ważny komunikat dla osób pobierających świadczenia

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zawiadamia, że od miesiąca lipca 2019 roku świadczenia dla bezrobotnych będą wypłacane wyłącznie na wskazane rachunki bankowe.

Bon na zasiedlenie - Lepszy start, nowe perspektywy dla młodych

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobom, które chcą podjąć zatrudnienie, pracę zarobkową czy otworzyć działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wykaz pracodawców z którymi w maju 2019 r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców z którymi w maju 2019 r. zostały zawarte umowy

Mobilny Punkt Konsultacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 14 czerwca 2019 w godzinach 12.00-14.30 osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Spotkanie to jest organizowane w ramach współpracy naszego Urzędu z instytucjami promującymi środki unijne.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Specjalnego Nr 1/2019

Zapraszamy wszystkie osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie we współpracy z Fundacją Tax Care zaprasza wszystkie osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku w siedzibie tutejszego Urzędu w Sali 206. Zaczynamy o godzinie 11.00.

Nabór partnera do projektu RPO WM Działanie 9.1

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) jako projektodawca ( podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu na...

Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin trwania naboru: 03.06.2019 – 14.06.2019 r do godziny 15:00.

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje o trwającym naborze w ramach Prac Interwencyjnych. Pracodawców/Przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wsparciem finansowym w zatrudnieniu pracowników zachęcamy do skorzystania z w/w formy wsparcia.

CHCESZ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

W związku z dużym zainteresowaniem wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie możliwością ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze informacje, o których powinna wiedzieć każda osoba, która zamierza ubiegać się o środki na otwarcie własnej firmy.

Early Warning Europe - dyskretna pomoc dla przedsiębiorców w trudnościach

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Fundacja Firmy Rodzinne realizuje projekt skierowany do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających na terenie Polski przeżywających trudności i sytuacje kryzysowe.

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)"

Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę.

Pewnie nie wszyscy jeszcze wiedzą, że będąc osobą bezrobotną można skorzystać z form aktywizacji zawodowej zapisanych w ustawie, a między innymi z dofinansowań szkoleń. Szkolenia w ramach działań aktywizacyjnych finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie pracy zarobkowej lub uruchomienie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)"

Wyświetlanie 1 - 25 z 406 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

telefon: +48 23 654 34 01
telefon: +48 23 654 19 96
faks: +48 23 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę