Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Aktualności

Konferencja "Nowe perspektywy dla rynku pracy"

Zapraszamy pracodawców do udziału w dniu 6 listopada 2018 r. !

„Bezpieczny Wyjazd - Bezpieczny Powrót” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie

W ramach współpracy WUP filii w Ciechanowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, 17 października br., odbyło się kolejne spotkanie grupowe „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót", którego adresatami były osoby, planujące w najbliższej przyszłości wyjazd zarobkowy do krajów UE/EOG. Andrzej Śniegocki, asystent EURES w ciechanowskiej filii WUP wskazał kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie zminimalizuje rozczarowanie i pozwoli uniknąć kłopotów związanych z poszukiwaniem zagranicznego...

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na usługę szkolenia - Prawo jazdy kat. C+E

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia: Prawo jazdy kat. C+E dla 3 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na usługę szkolenia - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E,C, C+E

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E,C, C+E dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. Szkolenie będzie finansowane z programów realizowanych przez Zamawiającego. Planowany termin organizacji szkolenia – październik/listopad 2018r

Szukasz ciekawej stabilnej pracy? Zostań żołnierzem!

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie. Podczas spotkania zostaną omówione zasady rekrutacji do czynnej służby wojskowej, warunki kształcenia oraz zatrudnienia przyszłych żołnierzy.

Razem wbrew stereotypom

Zapraszamy na kolejne warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Fundacji eFkropka, które są skierowane do osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego plus minimum sanitarne

Po otwarciu zgłoszonych ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie do Zamawiającego przystąpiono do ich oceny wg założonych kryteriów. W wyniku analizy wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : PR Inkubator Hanna Kuczkowska ul. Stary Rynek 5, 06-500 Mława.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe- spawacz metodami MAG i TIG

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Spawacz metodami MAG (135) i TIG (141)” wraz z egzaminem dla 4 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.

Realizujemy partnerski projekt „Razem nie damy się wykluczyć”

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie jest jednym z partnerów w realizacji projektu "Razem nie damy się wykluczyć", którego liderem jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie. W ramach uczestnictwa w projekcie osoby zakwalifikowane będą mogły zdobyć nowe kwalifikacje, między innymi z zakresu fryzjerstwa, makijaży , będzie można ukończyć kurs prawa jazdy kat. B. Inne osoby, w miarę potrzeb będą mogły zdobyć doświadczenie poprzez udział w stażach zawodowych organizowanych u pracodawców.

"Sami nie wiecie, co posiadacie..."

Rozpoczynamy cykl artykułów "Sami nie wiecie, co posiadacie…" to cenne informacje na temat obszarów działalności gospodarczych wyróżniających się innowacyjnością na mławskim rynku pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu - Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego plus minimum sanitarne

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 27/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług społecznych oraz innych szczególnych usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, których wartość nie przekracza progów unijnych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego plus minimum sanitarne” dla 20...

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe - Operator wózka jezdniowego z uprawnieniami UDT

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 27/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług społecznych oraz innych szczególnych usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, których wartość nie przekracza progów unijnych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zakresu: „Operator...

Przedsiębiorcą być!

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, w dniu 26 września 2018 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie odbyło się pierwsze z cyklicznych szkoleń dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Szkolenie prowadził Łukasz Jasiński przedstawiciel Fundacji Tax Care.

Zapraszamy - Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA GRUPOWE Powiatowy Urząd Pracy w Mławie prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe: 1. Profesjonalny Sprzedawca kasjer z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz minimum sanitarne 2. „Operator wózka jezdniowego z uprawnieniami UDT”

Wykaz pracodawców z którymi we wrześniu 2018 r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców z którymi we wrześniu 2018 r. zawarto umowy

Ogłoszenie o naborze KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wsparcie dla osób po kryzysach oraz ich rodzin

W dniu 11.09.2018 w PUP w Mławie odbyło się szkolenie ,,Razem do samodzielności’’ zorganizowane przez fundację eFkropka. Szkolenie było skierowane do pracowników instytucji pomocowych, którzy w swojej pracy zawodowej mogą zetknąć się z osobami po kryzysach psychicznych. W szkoleniu wzięło udział 17 osób, wśród których byli pracownicy socjalni MOPS w Mławie, GOPS w Strzegowie, GOPS Wiśniewie, GOPS w Lipowcu Kościelnym, pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, kuratorzy Sadu Rejonowego w Mławie, doradca zawodowy PUP w Mławie oraz organizatorzy szkolenia - przedstawiciele fundacji. 4 godzinne szkolenie przeprowadzono w formie...

Punkt Konsultacyjny Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. Powiatowy Urząd pracy organizuje spotkanie ze specjalistami Funduszu w dniu 18.09.2018 od godz.11 w Sali 204.

Bezpłatne szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza na szkolenie „Przedsiębiorcą być”, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 11:00.

WZNAWIAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż z dniem 13.09.2018r. wznowiony został nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Pozyskaliśmy nowe środki!

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony w miesiącu sierpniu b.r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, złożył 4 wnioski na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 980 tys. zł. z przeznaczeniem na wsparcie dla ok. 100 osób. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i otrzymały wnioskowane dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Szkolenia - zdobywaj wiedzę bo warto!

"Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym" - Henry Ford, Ford Motor Company.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych +ECDL B2+B3” dla 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.

Zapytanie ofertowe zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na usługę szkolenia - Prawo jazdy kat. C

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U z 2018 r poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczególnych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U 2014 poz. 667), na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, składa ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 296 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

telefon: +48 23 654 34 01
telefon: +48 23 654 19 96
faks: +48 23 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę