Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie


Aktualności

Konferencja promująca kampanię „Ukryty potencjał osób nieaktywnych i biernych zawodowo”

W piątek 22 marca 2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Mławie odbyła się konferencja dotycząca ukrytego potencjału osób, które nie pozostają w zatrudnieniu- osób nieaktywnych i biernych zawodowo.

Ukryty potencjał osób nieaktywnych i biernych zawodowo

Z początkiem roku rozpoczęliśmy kampanię promocyjną Programu „Ukryty potencjał osób nieaktywnych i biernych zawodowo” skierowaną do osób, które nie mają i nie mogą uzyskać statusu osoby bezrobotnej oraz do pracodawców, którzy mają potrzeby kadrowe.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM 2014-2020.

Nabór wniosków o organizację staży w ramach RPO WM 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)”

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)"

Nabór wniosków o organizację staży w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)"

Ekonomia społeczna - bliżej niż myślisz?

Spółdzielnie socjalne mogą zakładać osoby należące do grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osoby prawne. Podlegają tym samym prawom co przedsiębiorstwo – produkują towary, świadczą różnorodne usługi, a także mogą składać oferty na realizację zadań w gminach.

Rekrutowaliśmy dla Konsorcjum STRABG

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy spowodowały, że w tej chwili trudnością na rynku pracy jest brak posiadanych uprawnień i umiejętności bezrobotnych, do bieżących potrzeb pracodawców. Dlatego też nasz Urząd coraz częściej koncentruje się na współpracy z poszczególnymi pracodawcami oferując im wsparcie w dostosowaniu kwalifikacji zawodowych osobom zainteresowanych zatrudnieniem, do potrzeb kadrowych danej firmy.

Urząd przyjazny pracodawcom

Jak wyglądała obsługa klienta w 2018r? Jaką ścieżkę przeszliśmy wdrażając nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców? Krótkie podsumowanie roku 2018.

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin trwania naboru: 01.03.2019 – 15.03.2019 r do godziny 15:00.

Zapraszamy do udziału w IX Mławskich Targach Pracy

PRACODAWCO! Zapraszamy do udziału w IX Mławskich Targach Pracy, które odbędą się 9 kwietnia 2019r. w Mławskiej Hali Sportowej

PROMUJEMY SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH

Kontynuując ideę promowania podmiotów ekonomii społecznej w powiecie mławskim, w czwartek- 7 marca 2019 r.- w siedzibie Urzędu, wraz ze Starostą Mławskim, zorganizowaliśmy seminarium pn. „Szansa na rozwój powiatu mławskiego- nowe możliwości”.

Poznaj siebie, przyjdź na Warsztaty Rozwoju Osobistego

Celem prowadzonych przez Nas warsztatów jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności życiowych, uczestników umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Jubileuszowe X Powiatowe Forum Edukacji Młodzieży już za nami

6 marca 2019 roku Mławska Hala Sportowa stanowiła centrum wydarzeń edukacyjnych. Swoją ofertę edukacyjną prezentowały uczelnie wyższe, szkoły zawodowe, licea, technika, instytucje oświatowe i rynku pracy oraz służby mundurowe.

Wykaz pracodawców, z którymi w lutym 2019 r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców, z którymi w lutym 2019 r. zawarto umowy

X Powiatowe Forum Edukacji Młodzieży

Zapraszamy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów rodziców oraz doradców. Udział w Forum stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, liceów, techników i uczelni wyższych.

Jak znaleźć bezpieczną pracę w Unii Europejskiej?

W dniu 20 lutego 2019 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie odbyło się kolejne spotkanie grupowe „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót", skierowane do osób, planujących w najbliższej przyszłości wyjazd zarobkowy do krajów UE/EOG

Wykaz pracodawców, z którymi w styczniu 2019 r. zawarto umowy

Wykaz pracodawców, z którymi w styczniu 2019 r. zawarto umowy

UKRYTY POTENCJAŁ osób nieaktywnych i biernych zawodowo

Dnia 11 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 w sali 206 Powiatowego Urzędu Pracy odbędzie się spotkanie skierowane do osób nieaktywnych i biernych zawodowo. Spotkanie ma charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY do udziału!

Kobieta w biznesie, kobietą sukcesu

W ramach projektu „Aktywna kobieta-czas na pracę!” Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, że rozpoczął działanie skierowane do kobiet zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, którego elementem wspierającym jest program „Kobieta w biznesie, kobietą sukcesu”, mający na celu wsparcie i pomoc w otwarciu własnej działalności gospodarczej.

Uwaga, ważna informacja!

W związku z informacjami pojawiającymi się w lokalnej prasie dotyczącymi rekrutacji do pracy w Konsorcjum STRABAG, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż w dniu 20.02.2019r. organizowane jest spotkanie dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy (w wieku 45 lat i powyżej), zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie i zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem kwalifikacji dostosowanych do potrzeb firmy.

Aktywna kobieta-czas na pracę !

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie podejmuje działania realizujące program Aktywna kobieta-czas na pracę!, który kierowany jest do bezrobotnych kobiet zarejestrowanych

Aktywizujemy nie tylko bezrobotnych - kontynuacja partnerskiego projektu "RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ

W 2018 roku zrealizowany został I etap projektu "Razem nie damy się wykluczyć", w którym Powiatowy Urząd Pracy w Mławie jest partnerem. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie. W ramach zaplanowanych działań uczestnicy rozpoczęli od 02.11.2018 roku 5-miesięczne staże zawodowe u pracodawców oraz 10 osób ukończyło szkolenie fryzjerskie z elementami makijażu połączone z kursem prawa jazdy kat. B.

Usługi sieci EURES dla pracodawców i osób bezrobotnych w 2019 roku

EURES to formalna sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, która za pośrednictwem doradców EURES i asystentów EURES a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

Wyświetlanie 1 - 25 z 362 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7
06-500 Mława

telefon: +48 23 654 34 01
telefon: +48 23 654 19 96
faks: +48 23 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę